HLAVNÁ STRÁNKA PRODUKTY LD-AGRO DINAMICA GENERALE BLU-JET CROPIO MX ADCON AVANT ORKEL MOONSYST DOPLNKY PROSPEKTY VÝVOJ E-AGRO KONTAKT Partnerská firma:

  Cropio je systém správy produktivity, ktorý umožňuje vzdialené sledovanie poľnohospodárskych pozemkov a zabezpečuje užívateľom možnosť efektívneho plánovania a vykonávania jednotlivých operácií. Funguje na bázy multi spektrálneho satelitného snímkovania zeme.

  Výhody:

  + Všetky Vaše pozemky na jednom mieste
  + Situácia na poliach v reálnom čase
  + Okamžité upozornenie na neštandardné situácie
  + Predikcie výnosu  Moduly:
  Systém sa skladá z 3 modulov:

  +Agronomický modul: obsahuje históriu stavu polí
  ,  vegetačnú mapu na báze NDV indexu, informácie o
    poveternostných podmienkach, štatistické správy, N-deficit,
   predikciu úrody

  +Modul tele matiky umožňuje sledovanie strojov a činností
  pre ich optimalizáciu,

  +Mobilnú aplikáciu pre možnosť pripojenia sa z akéhokoľvek mobilného zariadenia.             Stiahnite si prospekt TU

Cropio - komplexná správa polí pre profesionálov

Agrin, s. r. o. 2019                                                                                                  Partnerský web: http://www.atcz.cz