HLAVNÁ STRÁNKA PRODUKTY LD-AGRO DINAMICA GENERALE BLU-JET CROPIO MX ADCON AVANT ORKEL MOONSYST DOPLNKY PROSPEKTY VÝVOJ E-AGRO KONTAKT Partnerská firma:

  Od výrobcu ADCON Telemetry ponúkame komplexnú technológiu na sledovanie poveternostných podmienok na poliach a vyhodnocovanie sledovaných údajov z agronomického pohľadu. Technológia sa skladá z dvoch časti:

o   METEOROLOGICKÁ STANICA
  Zabezpečuje meranie takých údajov ako sú teplota, rýchlosť a smer vetra, vlhkosť vzduchu, intenzita zrážok a vlhkosť pôdy. Meteorologická stanica je napojená pomocou solárneho panelu a batérie. Namerané dáta posiela stanica takmer v reálnom čase na server. Stanicu je možné vyšpecifikovať podľa individuálnych potrieb, na výber máte z nasledujúcich senzorov:

  + senzor teploty
  + senzor vlhkosti vzduchu
  + zrážkomer
  + senzor rýchlosti vetra
  + určenie smeru vetra
  + senzor pôdnej vlhkosti a teploty
  + + senzor slnečného žiareniao   VYHODNOCOVACÍ PROGRAM
  Na základe údajov z meteorologickej stanice program addVantage vyhodnocuje dáta a vďaka predikčným modelom je schopný predpovedať nebezpečenstvo vzniku chorôb. Systém je schopný upozorniť napríklad aj na mrazy. Technológia je použiteľná ako pre poľné plodiny, tak i pre vinice a ovocné sady. Program addVantage zahrňuje napríklad tieto predikčné modely:

  + Hrdza pšenice
  + Pleseň šedá
  + Múčnatka trávová

Adcon - bezdrôtová komunikácia s Vašimi plodinami

Agrin, s. r. o. 2019                                                                                                  Partnerský web: http://www.atcz.cz